The Story-teller's World

Short Stories from India
Historiefortælleren er det naturlige samlingspunkt i den traditionelle indiske landsby. Han er det kulturelle og sociale midtpunkt, og hans fortællinger har rod i en af de ældste civilisationer i verden med en rigdom, kompleksitet og store kontraster, der på samme tid fascinerer og chokerer en vesterlænding.
Bogens mere end 20 noveller er inddelt i temaerne personal relations, vision, rich and poor, religious conflicts, life and death, the supernatural, a dying world og giver et glimrende indblik i mange forskellige aspekter af inderens tilværelse og tilværelsestolkning.
Som en hjælp til at sætte novellerne i deres rette sammenhæng er bogen forsynet med en udførlig indledning, der giver en introduktion til inderens syn på liv og død, religion og religiøsitet, den hellige ko, kastevæsnet, kvinden og ægteskabet, indisk historie, Gandhi og statistiske oplysninger om religion og befolkningssammensætning.

Novellerne er af forskellig sværhedsgrad, der tilgodeser læsning på både obligatorisk og udvidet niveau i gymnasiet og HF. Novellerne er gloserede og forsynet med realkommentarer, og der er udarbejdet spørgsmål til teksterne.

228 sider.

69,-
Pris excl. porto og moms