Den kristne religion

Bogen er en fuldstændig revideret udgave af ”…. Og tog bolig iblandt os”, hvis 4. oplag kom i 1991 (i alt 6.000 eksemplarer).

Bogen forklarer kristendommen ud fra dens religionshistoriske baggrund;(sen) jødedommen, den historiske Jesus, opstandelsestroen, hellenismen og missionssituationen.

Bogen opstiller de kristne ideer vedrørende Gud, Jesus, mennesket, troen, verden, frelsen, Satan, lidelsen, loven og samfundet. I centrum står urkirkens afgørelser, som de findes i NT. Men hvor det forekommer naturligt, er senere ændringer medtaget.

Bogen illustrerer (med 22 nye tekster og 4 billeder) brudstykker af aktuel kristen uenighed om 10 temaer: sækulariseringen, bibelen, underet, skabelsen, Jesu opstandelse, Jesus, nåden, frelsen, troen og moralen.

177 sider.

114,-
Pris excl. porto og moms